Мониторинг СМИ 12.03.2020

ИА 1-Line, Глас народа, АиФ Красноярск
В Красноярском крае закрыли еще одну ледовую переправу
https://1line.info/news/social/transport/v-krasnoyarskom-krae-zakryli-eshche-odnu-ledovuyu-perepravu.html
https://glasnarod.ru/rossiya/krasnoyarskij-kraj/306277-v-boguchanskom-rajone-zakrylas-ledovaya-pereprava
https://krsk.aif.ru/society/v_krasnoyarskom_krae_zakryvayut_ledovye_perepravy


Городские новости. Красноярск, Наш Красноярский край 

В Красноярском крае заработала горячая линия по поджогам и лесным пожарам 

https://gornovosti.ru/news/novosti/item/v-krasnoyarskom-krae-zarabotala-goryachaya-liniya-po-podzhogam-i-lesnym-pozharam/https://gnkk.ru/news/zhiteley-krasnoyarskogo-kraya-predupre-4/