Мониторинг СМИ 19.03.2019

ИА Запад24, Комсомольская Правда. Красноярск

Красноярца поблагодарили за предотвращение пожара в медучреждении

http://zapad24.ru/news/krasnoyarsk/64706-krasnoyarca-poblagodarili-za-predotvraschenie-pozhara-v-meduchrezhdenii.html

https://www.krsk.kp.ru/online/news/3418706/

 

Среда.24

В Шушенском районе сгорело пустующее строение

http://sreda24.ru/index.php/novosti/aktualno/item/10056-v-shushenskom-rajone-sgorelo-pustuyushchee-stroenie