Мониторинг СМИ 22.01.2019

Среда24

В Артемовске сгорел сарай

http://sreda24.ru/index.php/novosti/aktualno/item/9123-v-artemovske-sgorel-saraj

 

1-лайн

В Красноярском крае действует 117 официальных ледовых переправ

https://1line.info/news/v-krasnoyarskom-krae-deystvuet-117-ofitsialnykh-ledovykh-pereprav/

 

Запад24, 1-лайн

В Красноярском крае пожарные и медики провели совместные учения

https://1line.info/news/v-krasnoyarskom-krae-pozharnye-i-mediki-proveli-sovmestnye-ucheniya/

http://zapad24.ru/news/territory/63655-pozharnye-ustroili-evakuacii-bolnyh-po-vsemu-krasnoyarskomu-krayu.html